1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
421 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบางเมือง สมุทรปราการ
422 คณะกรรมการฯ เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ (Core team) ประจำปี 2557
423 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 กับทางจ.อุบลราชธานี
424 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ จ.ขอนแก่น เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
425 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
426 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เข้าศึกษาดูงานภาพรวมการบริหารงานภายใต้ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
427 หน่วยงานในอ.วารินฯรวมพลังสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แก่พี่น้องประชาชน
428 นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เนื่องในโอกาสกับเข้ารับตำแหน่ง
429 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี
430 คณะกรรมการโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่นประจำปี 2557 เข้าตรวจประเมินสำนักทะเบียนฯ รอบแรก
431 ประชุมซักซ้อมการเตรียมเสนอผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2557
432 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมงานราชพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2557
433 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเดินทางมาศึกษาดูงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
434 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศรมหาราชประจำปี 2557
435 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2557
436 เทศบาลเมืองวารินชำราบทำพิธีบวงสรวงศาลปู่เดช เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2557
437 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดเนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2557
438 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกิจกรรมท้องถิ่นร่วมใจรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีในเทศกาลสงกรานต์
439 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
440 การประชุมคัดเลือกประธานสภาเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นกรรมการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting