1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
461 เทศบาลเมืองวารินชำราบมอบเงินจำนวน 50,000 บาท สนับสนุนการจัดงานกาชาดประจำปี 2557 ในงานวันรวมน้ำใจจังหวัดอุบลราชธานี
462 น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาลนำชาวเทศบาลเมืองวารินชำราบเข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี
463 ทม.วารินชำราบ ร่วมงานสโมสรสันนิบาตถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556
464 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556
465 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีวันชาติไทยประจำปี 2556
466 คณะองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ จ.สุโขทัย ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะเทศบาลเมืองวารินชำราบ
467 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2556
468 งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2556
469 ปลัดดวลนายก! ในการแข่งขันฟุตบอลสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมความสัมพันธ์นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล
470 สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดการสัมมนาประชุมกลุ่มย่อยคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
471 ยินดีต้อนรับผู้เช้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่3/2556
472 คณะอาจารย์และนักศึกษาม.ราชธานี ดูงานด้านการจัดการธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองวารินชำราบ
473 ประชุมคณะนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลจ.อุบลฯ เตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2556
474 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้าง จากเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ในการทัศนศึกษาดูงาน
475 ประชุมเตรียมการจัดงานประชุมทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่3/2556 วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2556
476 ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวชาววารินชำราบ..คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงานให้การต้อนรับรองปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบคนใหม่นางอรุณรัตน์ วิมลสุข
477 ประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีในการจัดสัมมนาทางวิชาการฯ
478 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมพิธีถวายพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2556
479 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2556
480 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก จ.อุทัยธานี ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting