1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
561 ข่าวดารา
562 ท่านอนปลอดโรค
563 ราคานำ้มันและทองคำ
564 การจำนำข้าว
565 ข่าวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
566 ข่าวสด ศอ.บต.ส่งเสริมภาษามาลายู
567 พยากรณ์อากาศ
568 เทศบาลเมืองสระบุรีเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานเทศบาลฯ
569 องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานเทศบาลฯ
570 คณะกรรมการโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่นประจำปี 2556 เข้าตรวจประเมินสำนักทะเบียนฯ
571 ทม.วารินชำราบร่วมประชุมมอบนโยบายการบริหาราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
572 ทม.วารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสระแก้ว
573 เทศบาลเมือวารินชำราบให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทร์ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ
574 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมพิธีเททององค์เจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
575 คณะทำงานจากสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลฯ เข้าตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2556
576 พิธีเปิดกิจกรรมโครงการวันเทศบาล และกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี 2556
577 นายกเทศมนตรีนำพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน Big Cleaning Dayเนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2556
578 เทศบาลเมืองวารินฯทำพิธีบวงสรวงศาลปู่เดช เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2556
579 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2556
580 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.เสาเล้า จ.กาฬสินธุ์

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting