1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร "ถนนสายวัฒนธรรม" นำสู่ทาน ศีล และการส่งเคราะห์ ณ วัดแสนสำราญ
2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมสถานที่สำหรับดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 คณะกรรมการนิเทศ ออกตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
4 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2567 "ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์"
5 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ""มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมสร้างประชาธิปไตย"
6 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
7 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567
8 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567
9 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการทดสอบ Pre O-Net ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
10 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 และเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี 2567
11 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
12 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
13 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566
14 ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
15 ประชุมคณะกรรมการชุมชนร่วมกับกองการศึกษาเพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566
16 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2566
17 ประชุมคัดเลือกเป็นคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ
18 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมทำบุญตักบาตร "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันธรรมสวนะ" ณ วัดผาสุการาม
19 ลงนามใน MOU ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินโครงการ“วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
20 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน และการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองวารินชำราบกองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting