1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1281 ประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ร่วมใจเทศบาลเมืองวารินชำราบ
1282 วิตามินซี มีประโยชน์อย่างไร ?
1283 สาระแห่งสุขภาพ
1284 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2556
1285 โครงการต้านมะเร็งในสตรี ประจำปี 2556
1286 ขอรับทรายอะเบทได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่2
1287 มารู้จักโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม
1288 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
1289 พระดัง
1290 ‘ยายลอน‘ลั่นไม่รับเงินจากลูกศิษย์หลวงปู่เณรคำ
1291 ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
1292 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
1293 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสภ.วารินชำราบ ประชุมจัดระเบียบการจราจรบริเวณรอบพื้นที่ตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 1
1294 โครงการอบรมให้ความรู้และยกระดับมาตรฐานร้านค้าร้านชำภายในเขตเทศบาล ประจำปี 2556
1295 การทำประชาคมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2556
1296 ทม.วารินชำราบร่วมกับสสอ.วารินชำราบ จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2556
1297 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการพัฒนาตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 1
1298 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 3/2556
1299 ประชุมอสม.ประจำเดือนมีนาคม 2556 และอบรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก
1300 ผอ.รุ่งนภา นำคณะกรรมการชุมชนชลประทานนำเสนอผลงานโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 8 ครั้งที่ 3/2556
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting