1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1301 วิตามินซี มีประโยชน์อย่างไร ?
1302 สาระแห่งสุขภาพ
1303 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2556
1304 โครงการต้านมะเร็งในสตรี ประจำปี 2556
1305 ขอรับทรายอะเบทได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่2
1306 มารู้จักโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม
1307 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
1308 พระดัง
1309 ‘ยายลอน‘ลั่นไม่รับเงินจากลูกศิษย์หลวงปู่เณรคำ
1310 ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
1311 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
1312 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสภ.วารินชำราบ ประชุมจัดระเบียบการจราจรบริเวณรอบพื้นที่ตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 1
1313 โครงการอบรมให้ความรู้และยกระดับมาตรฐานร้านค้าร้านชำภายในเขตเทศบาล ประจำปี 2556
1314 การทำประชาคมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2556
1315 ทม.วารินชำราบร่วมกับสสอ.วารินชำราบ จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2556
1316 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการพัฒนาตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 1
1317 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 3/2556
1318 ประชุมอสม.ประจำเดือนมีนาคม 2556 และอบรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก
1319 ผอ.รุ่งนภา นำคณะกรรมการชุมชนชลประทานนำเสนอผลงานโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 8 ครั้งที่ 3/2556
1320 ประชุมคณะทำงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ตำบลวารินชำราบ
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting