1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการภายในเขตเทศบาลฯ วันที่2
2 ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการและจำหน่ายเครื่องดื่ม
3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
4 ประชุมคณะกรรมการตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในการกำหนดแผนการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการ/สถานประกอบการ
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจแนะนำสุขลักษณะสถานประกอบการในพื้นที่
6 อบรมโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ประจำปีงบประมาณ 2565
7 ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ ปลอดภัย ใส่ใจประชาชน เพื่อสร้างจิตรสำนึกสร้างวินัยให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
8 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ได้ให้บริการฉีดวัคซีนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
9 ดำเนินการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
10 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 จัดการอบรมโครงการ"ลูกรักษ์ฟัน รักษ์สุขภาพ ใส่ใจลูกน้อย ประจำปี 2565"
11 รับการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ระดับประเทศ ประจำปี 2565 รอบตัดสิน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
13 ออกสำรวจเก็บตัวอย่างน้ำจากตู้หยอดเหรียญ ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
14 ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเลและสารปนเปื้อน สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อหมู
15 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมโครงการคืนความสุขให้คนอุบลฯกำจัดขยะ อันตรายชุมชน อย่างปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
16 กิจกรรมโครงการอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (อสร.) ประจำปี 2565
17 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน
18 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเก็บขยะอันตรายในชุมชน จำนวน 28 ชุมชน
19 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
20 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล




จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting