1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
11 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุกสิบล้อเพื่อดำเนินการบรรทุกดินในจัดทำคันดินพื้นที่ บ่อ C (ด้านทิศเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ ชส ๐๕๕๕๑๐๐๐๒ , ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค ๒๑๘๗ , ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ
15 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรเรียนในสังกัด สพฐ. 3 โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
19 เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรเรียนเทศบาลในสังกัด 3 โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
20 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนห้าแยก (ถนนราษฎร์อุทิศ)
Secured by Siteground Web Hosting