1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟแสงสว่างโซล่าร์เซลล์ หลอด LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 วัตต์ พร้อมขายึด จำนวน 80 ชุด
22 เรื่อง จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง/คัน จำนวน 4 คัน ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกำหนดศึกษาดูงานที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 -4 พฤษภาคม 2562
23 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้นักเรียน จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้
24 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
25 เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
26 เรื่อง จ้างทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
27 เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ
28 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถแทรกเตอร์ (ล้อยาง) จำนวน 1 คัน
29 เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ
30 เรื่อง จัดซื้อขนม วัสดุเครื่องเขียนและของเล่นจำนวน 32 รายการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
Secured by Siteground Web Hosting