1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
331 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงชุมชนสุขสำราญ (ซอยแยกถนนเทศบาล ๑๒)
332 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ และ โครงการปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านสำราญ (เพิ่มเติม) ตามแบบแปลนเทศบาล
333 เรื่อง สอบราคาซื้อโทรทัศน์สีแอลซีดี ขนาด ๔๖ นิ้ว ตามโครงการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในสังกัด ๓ โรงเรียน
334 เรื่อง ประมูลจ้างเหมาตลาดสดเทศบาล ๒ และปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๒ (เพิ่มเติม) ตามแบบแปลนเทศบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
335 เรื่อง จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๔ คัน (ไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง)
336 เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมประจำปี ๒๕๕๗
337 ตารางราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)
338 เรื่อง ขอรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครการจ้างเหมาปรับปรุงชุมชนกุดเป่ง หมู่ ๖ (ซอยข้างโรงเรียนบ้านกุดเป่ง) ตามแบบแปลนเทศบาลSecured by Siteground Web Hosting