1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
2 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2563
3 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล
4 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี ๒๕๖๒
5 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
6 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๒
7 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒
8 ประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2563) และระยะเวลาประชุมของแต่ละสมัย
9 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2563
10 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting