1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

รายงานการประชุมสภาเทศบาล


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป (พ.ศ.2566) และระยะเวลาประชุมของแต่ละสมัย
2 รายกงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564
4 รายกงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมันสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2564 ครั้งที่1/2564
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่่2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting