1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำข้าวกล่องสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของทางราชการ
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏฺิบัติงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของทางราชการ
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานช่างเชื่อม
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลหอประชุมประชาวาริน
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลพื้นที่เรือนเพาะชำ รวมพื้นที่ประมาณ 1,700 ตารางเมตร
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลพื้นที่สวนสาธารณะห้วยเศรษฐเศรณีย์ มีพื้นที่ที่ต้องดำเนินการประมาณ 1,225 ตารางเมตร
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลพื้นที่สวนสาธารณะทุ่งคำนํ้าแซบ
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลพื้นที่สวนหย่อมเทศบาลเมืองวารินชำราบ, ข้างอาคารป้องกันฯ
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลพื้นที่สวนสาธารณะสวนสุขภาพ
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลพื้นที่สวนสาธารณะกุดปลาขาว ด้านทิศตะวันตก
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนประทุมเทพภักดี)
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลพื้นที่สวนหย่อมลับแล
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลพื้นที่สวนสาธารณะทุ่งคำนํ้าแซบ
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลพื้นที่สวนสาธารณะนํ้าโจ้ก (หลังวัดวารินทราราม)
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดููแลพื้นที่สวนสาธารณะนํ้าโจ้ก (หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอวารินชำราบ)
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลพื้นที่สวนสาธารณะกุดปลาขาว ด้านทิศตะวันออก
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์จุลสารสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล และสติกเกอร์พีวีซี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานผลประโยชน์ฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลเมืองวารินชำราบ

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting