1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ ทะเบียน ผก 7381 อบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณเสียงตามสายใหม่ ชุมชนหนองบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำภาพไวนิล ป้ายไวนิล สติกเกอร์สกรีนติดฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณเสียงตามสายใหม่ ชุมชนแสนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกรอกนํ้า ปบ.485-64-0008 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมรถนํ้า 2 ทะเบียน 83-5582 อบ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมรถนํ้า 3 ทะเบียน 83-8905 อบ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรองคอยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-6171 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาดกิจกรรม 5 ส. เพื่อใช้ในโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาโครงการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงSecured by Siteground Web Hosting