1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน ขยก 673 (รหัส ส.024-41-0001) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวัสดุงานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า รหัส ช.771-59-0022) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน ผค 4983 อบ (รหัส ช.002-59-0012) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกรถยนต์ตู้ ทะเบียน นข 2998 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 84-2025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสกรีนโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดกางเกงปฎิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเสื้อคอปกแขนสั้นพร้อมสกรีนโลโก้และชื่อหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกนํ้า 3 ทะเบียน 83-8905 อบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกนํ้า 6 ทะเบียน 83-5582 อบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารขาวดำ เอกสารสี พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาจัดจ้างทำไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ HP หมายเลขทะเบียน วก. 416640043 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งนํ้าศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting