1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างราวกันตกอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการพัฒนาบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการพัฒนาบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องขยยายเสียง 550 วัตต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ปส 462520002 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.3 โรงเรียน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 3 โรงเรียน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดงานเพื่อจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง , 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาคุณภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน ตค 2189 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน ผจ 882 อบ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อจัดกิจกรรมตกแต่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 , 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting