1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โครงการพัฒนาบริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุภัณฑ์สำนักงาน โครงการพัฒนาบริการศูนย์บริการสาะารณสุข 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาบริการสาธษรณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธษรณะทุ่งคำน้ำแซบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนเทศบาล 12 ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโ๕รงการค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ทดแทน) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงอาคารภายในสนามเทนนิสชาววาริน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ภายในโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ , 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-6172 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ส.420540032 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถเก็บกิ่งไม้ ทะเบียน 82-4235 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตู้โตโยต้า นข-4509 อบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) มีการแพร่กระจายและมีผลกระทบต่อชีวิตประชาชนเป็นวงกว้างทั่วทั้งประเทศ และเป็นอันตรายแก่ชีวิต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เพื่อการดำรงชีพหรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณใหม่และติดตั้งหม้อแปลง Line Matching ชุมชนกุดเป่ง หมู่ 6 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถตัดหญ้า รหัส ช 711-58-0016) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องขูดขนหมูพร้อมอ่างลวก ทะเบียน ส.081490001 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting