1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (รถตัดหญ้า รหัส ช.606-66-0002) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
272 ้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสแตนเลส สีโรสโกลด์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ พิมพ์ UV ลงโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถนํ้า 2 ทะเบียน 81-6570 อบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
283 ประกาศชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถนํ้า3 ทะเบียน 83-8905 อบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดรถดับเพลิงสายธาร ทะเบียน บน 2014 อบ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับไฟเบอร์หน้าขาวชนิดขาพับ ขนาดไม่น้อยกว่า 180 x 75 x 70 เซนติเมตร จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาจง
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
290 ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภาพนอกปฏิบัติงานช่วยงานงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับไฟเบอร์ราชฟน้าข่าวชนิดขา 180 x 75 x70 เซนติเมตร จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาจง
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร๋หรืออิเล็กทรอนิกส์ (จอแสดงภาพ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
294 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 84 ซอย 6 ชุมชนดอนงิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigding)
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องกองคลัง (กองการศึกษาเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
298 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทวฤทธิ์ ชุมชนชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigding)
299 สำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 84 ซอย 6 ชุมชนดอนงิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigding)
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิดจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนต้นแต้-ชุมชนสุขสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Secured by Siteground Web Hosting