1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชุมชนบูรณะ - ชุมชนหนองตาโผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล. (ภายในโรงการปรับปรุงน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารมหามงคลโณงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำภาพไวนิล จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์สกรีนติดฟิวเจอร์บอร์ดและไดคัท จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าทำป้ายไวนิล ป้ายแบคดรอป และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสำรวจปรับปรุงแผนที่ภาษี จำนวน 53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โครงการจัดกิจกรรม รวมใจภักดิ์ รักในหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการจัดกิจกรรม รวมใจภักดิ์ รักในหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะในการเดินทาง ตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงเคมีแห้งพร้อมถังดับเพลิง เพื่อใช้ในโครงการฝึกทบทวนอปพร. และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารปละเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกัน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting