1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ดูดโคลน ทะเบียน 82-2676 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเอกสาร ทะเบียน ส.417-65-0004 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสกรีนติดฟิวเจอร์บอร์ด บอร์ดประชาสัมพันธ์ บอร์ดทำเนียบประธษนกรรมการชุม บอร์ดทำเนียบโครงสร้างบุคลากรและป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน วก 416-62-0008 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 25 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
102 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าใบคลุมเต็นท์ 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟฟ้าแสงส่างชนิด High mast โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องเลื่อยยนต์ ทะเบียน ส.068620004,ส.068620005 และ ส.068620006 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำดอกไม้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting