1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายสติกเกอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุกสิบล้อเพื่อดำเนินการจัดทำคันดินบริเวณทิศตะวันตก บ่อ D จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหล่อลื่นรถทะเบียน ตฆ-7964 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องชุดรอกยกระดับปล่อยหมูลงอ่างลวกแบบ 2 ทิศทาง ทะเบียน ส.075490001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-6172 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวัสดุก่อสร้าง (เครื่องตบดิน รหัส ช.056360001) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดสติกเกอร์ฝ้ากระจก พิมพ์ป้ายตัวอักษร และป้ายไวนิลติดโครงไม้อัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
110 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกนํ้า 4 ทะเบียน บย 3302 อบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกู้ภัย 2 ทะเบียน 82-4085 อบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิง3 ทะเบียน น 6315 อบ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
114 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดจุดเช็คอินจุดติดตั้งถังดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ปบ 542-63-0090, ปบ 542-63-0092, ปบ 542-63-0093 และอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย หมายเลขครุภัณฑ์ ปบ 543-63-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting