1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แผนพัฒนาสี่ปี


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
5 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒)
6 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
7 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564)
8 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่2
9 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
10 เรื่อง การประชุมประชาคมเมืองเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี
11 เรื่อง นโยบาลการกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลเมืองวารินชำราบ
12 แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองวารินชำราบ (พ.ศ.2561-2564)
Secured by Siteground Web Hosting