1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

E-service


1 ระบบแจ้งไฟส่องทาง/ถนนชำรุด
2 ระบบจอง/ขอใช้บริการเต็นท์ออนไลน์

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting