1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ/คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
71 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
72 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
73 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาการในตำแหน่งที่ว่าง
74 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง สำนักปลัดเทศบาล
75 คำสั่ง มอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบในกองการศึกษา
76 คำสั่ง การมอบอำนาจในการปฏบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
77 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
78 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Secured by Siteground Web Hosting