1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี2564 (หลักสูตรการทำขนมลูกชุบ)

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ,นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี2564 (หลักสูตรการทำขนมลูกชุบ)

Read Article

รับมอบน้ำดื่ม พัดลม และหมอน จากตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ศูนย์พักคอยเพิ่มทองอินทร์บริรักษ์

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองวารินชำราบ รับมอบน้ำดื่ม พัดลม และหมอน จากตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางศศิธร แจ่มวัย ประธานกรรมการชุมชนชลประทาน เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ศูนย์พักคอยเพิ่มทองอินทร์บริรักษ์ ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดขบวนรถไฟรับส่งผู้ป่วยโครงการ"รับพี่น้องมารักษา คุมเชื้อไม่กระจาย ปลอดภัย/อุ่นใจทุกครัวเรือน"

กองสาธารณสุขฯ

 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.45 น. ณ สถานีรถไฟจังหวัดอุบลราชธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อขบวนรถไฟรับส่งผู้ป่วยโครงการ"รับพี่น้องมารักษา คุมเชื้อไม่กระจาย ปลอดภัย/อุ่นใจทุกครัวเรือน"

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับการตรวจประเมิน อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี (รอบสุดท้าย) ประจำปี 2564 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting

กองวิชาการและแผนงาน

 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings)

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การสร้างความร่วมมือให้กับร้านค้าร่วมใจปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การสร้างความร่วมมือให้กับร้านค้าร่วมใจปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 โดยได้เชิญหน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Read Article

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Social Network

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting