เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีเปิดงานสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบปิดทองพระหัตถ์

| พิมพ์ |

Image 3 วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30 น.  มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลน์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมวิถีพุทธไทยจีน 2008 โดยร.ต.ท.เชาวรินทร์  ลัทธศักย์ศิริ นายกสมาคมฯ ได้จัดสร้างองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมสูง 84 เมตร ใหญ่ที่สุดในโลก และได้จัดพิธีเททอง 77 จังหวัด ซึ่งได้เดินทางมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดให้มีการสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมต้นแบบ และปิดทองพระหัตถ์ซ้ายขององค์จริง พร้อมทั้งเปิดให้มีการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางสมเด็จสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่า ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดให้ นายวันชัย  สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิด  ในการนี้ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนางสุวิมล  ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานเทศบาลได้เข้าร่วมในกิจกรรมพิธีเปิดงานสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบปิดทองพระหัตถ์และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางสมเด็จสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยเช่นกัน.

  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting