1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 คณะกรรมการและคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมเพื่อติดตามและสรุปผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
2 ประชุมหัวหน้าส่วนการงานทุกกองฝ่าย เพื่อหารือและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกระบวนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2567
3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2567
4 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2567
5 สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2567
6 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาเลือกปัญหาที่จะใช้สร้างนวัตกรรม ภายใต้โครงการ USAID Enhance
7 ตัวแทนเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการ USAID Enhance เข้าประชุมศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหาของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
8 พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2567
9 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
10 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการสื่อสาร การเรียนรู้เครือข่าย รวมทั้งนวัตกรรมที่เน้นผู้ที่มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องที่หลากหลายตามโครงการ USAID Enhance
11 ประชุมสัมมนา สร้างกระบวนการรับรู้ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่ ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2567
12 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ
13 ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2567
14 พิธีบวงสรวงศาลปู่เดชเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2567
15 พิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2567
16 กิจกรรมทำบุญตักบาตร "ถนนสายวัฒนธรรม" นำสู่ทาน ศีล และการส่งเคราะห์ ณ วัดแสนสำราญ
17 พนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้ารดน้ำและขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
18 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2567
19 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมรับฟังการแนะนำโครงการ USAID Enhnace
20 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567
สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting