1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองช่าง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เรือไฟประดับรูปพญานาค“ปู่นาคาศรีวาริน”ในงานประเพณีวันลอยกระทง2566
2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่สำรวจลำคำก้อม ชุมชนกุดเป่ง 6 เพื่อวางแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์
3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเร่งด่วนชุมชนดอนงิ้ว
4 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ กฟภ.วารินชำราบ สำนักงานกสทช. และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
5 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ กำลังพลพัน 3 ร.6 จิตอาสาอำเภอวารินชำราบ และอาสาสมัครอปพร. ติดตามการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนหาดสวนสุข
6 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ประจำปี 2566
7 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการปรับปรุงถนนภายในชุมชนหาดสวนยา ถนนเทศบาล 72 (ทรายทอง)
8 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหาดสวนสุข (ซอยแยกถนนเทศบาล 74)
9 อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจและติดตามงานโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
10 ประชุมประชาคม เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นการเสนอโครงการ/กิจกรรมของชุมชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก(ตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่)
11 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมชี้แจงงานก่อสร้างเพื่อศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ รายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2
12 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนเทศบาล 84 และถนนเทศบาล 84 ซอย 6 ภายในชุมชนดอนงิ้ว
13 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการติดตั้งยางลูกระนาด ชะลอความเร็ว เพื่อชะลอความเร็วของรถ บริเวณถนนเทศบาล 6 ตัด ถนนเทศบาล 9
14 ประชุมรับฟังแนวทางโครงการการพัฒนาผังแม่บทเพื่อการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น
15 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากรณี ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากสถานประกอบกิจการ ผลิตหมูยอ
16 ประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร ถนนเทศบาล74 (ถนนวิบูลย์ธรรม)
17 ประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร ถนนเทศบาล 75 และถนนเทศบาล 75 ซอย 10
18 ประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร ถนนเทศบาล73 (ถนนประชาสันติ) และโครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร ถนนเทศบาล 75 และถนนเทศบาล 75 ซอย 10
19 ประชุมพิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริงในพื้นที่ระบบป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ
20 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
กองช่าง
Secured by Siteground Web Hosting