1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการและสังคม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมไร้ที่พึ่ง ในการทำบัตรประจำตัวประชาชน
2 กิจกรรมรณรงค์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี2567 (รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด)
3 มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ จำนวน 40 ชุด
4 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2567
5 โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและเพิ่มศักยภาพสตรี ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 “หลักสูตรการทำตะกร้าสานเส้นพลาสติก”
6 ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือเหตุอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
7 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2567 วันที่ 2
8 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2567 วันที่ 1
9 มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยไฟไหม้ วันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา
10 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการเลือกกรรมการชุมชน แทนตำแหน่งที่ว่าง ในชุมชนท่ากอไผ่ และชุมชนดีงาม
11 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (การจัดทำแผนชุมชน)
12 มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยไฟไหม้ วันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมา
13 ป้องกันฯ จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2566 ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
14 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนที่มีความเข้มแข็งเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อยกระดับเป็นชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2567
15 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2567
16 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกวด กิจกรรมในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสตรี ประจำปี 2567
17 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567
18 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2567
19 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดงานวันสตรีสากล ครั้งที่ 1/2567
20 ประชุมติดตามความคืบหน้าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำรวจ และประเมินความเสียงหายจากเหตุภัยพิบัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2567
Secured by Siteground Web Hosting