1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน
2 นายอำเภอวารินชำราบ เชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
3 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหาร ภายในตลาดสดแห่งที่ 1
4 ออกตรวจคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน ภายในตลาดสดแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
5 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เก็บขยะอันตรายในชุมชน จำนวน 28 ชุมชน
6 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ครูและบุคลากรโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
7 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด"แอสตราเซเนก้า " เข็มแรก แก่ประชาชน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เป็นวันที่ 5
8 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ครูและบุคลากรโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
9 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด"แอสตราเซเนก้า " เข็มแรก แก่ประชาชน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เป็นวันที่ 4
10 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชําราบ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
11 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด"แอสตราเซเนก้า " เข็มแรก แก่ประชาชน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เป็นวันที่ 3
12 ปลอดเชื้อ100%! ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดแบบ ATK รับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ผลเป็นลบทุกคน
13 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เข็มแรก วันที่สอง
14 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีน"ซิโนแวค" เข็มแรก ในวันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2564 วันแรก
15 ธนาคาร ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) สาขาวารินชำราบ นำน้ำดื่มมามอบให้แก่ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ
16 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้กับพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป ณ ศาลาวัดผาสุการาม
17 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK และดำเนินการฉีดวัคซีน"ซิโนแวค" เข็มแรก ให้กับประชาชนทั่วไป วันที่ 5
18 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมเพื่อวางแผนรองรับมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ภายในบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
19 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK และดำเนินการฉีดวัคซีน"ซิโนแวค" เข็มแรก ให้กับประชาชนทั่วไป วันที่ 4
20 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK และดำเนินการฉีดวัคซีน"ซิโนแวค" เข็มแรก ให้กับประชาชนทั่วไป วันที่3

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting