1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
101 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่สำรวจตลาดสดวาริน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
102 ประชุมหารือวางแผนเตรียมความพร้อมในการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 และจัดระบบจราจรภายในตลาดสด เทศบาลเมืองวารินชำราบแห่งที่1
103 ลงพื้นที่ทำความสะอาดตลาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ณ ตลาดสดเทศบาล แห่งที่1
104 ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีน"ซิโนแวค" เข็มแรก แก่ผู้ประกอบการพ่อค้า-แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
105 สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต10 อุบลราชธานี เดินทางมาลงพื้นที่มอบชุดทำความสะอาดร่างกายแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้อพยพขึ้นมายังจุดพักพิงชั่วคราว
106 พื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้กับประชาชน และผู้ประกอบการในตลาดสด
107 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ พ่อค้า-แม่ค้า ภายในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่1
108 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ทำการสุ่มตรวจสิ่งแวดล้อมภายในตลาดด้วยวิธี Auto rt-pcr ในส่วนสัมผัสต่างๆ ภายในตลาดสดเทศบาล 1
109 มอบป้ายผู้ประกอบการที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม พร้อมสติ๊กเกอร์ให้ผู้ประกอบการที่เข้ารับการตรวจโควิดแบบ ATK
110 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit :ATK ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้า แม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 1
111 ลงพื้นที่ทำความสะอาด Big Cleaning Day ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 1 ครั้งใหญ่
112 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
113 ฉีดวัคซีน"ไฟเซอร์ " เข็มแรก นักเรียนมัธยม อายุ 12-18 ปี จากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง
114 ลงพื้นที่ทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 1
115 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไป ด้วยการตรวจแบบ ATK (Atigen Test Kit)
116 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยการตรวจแบบ ATK (Atigen Test Kit) ในพื้นที่ชุมชนหาดสวนยา ณ โรงเรียนบ้านหาดสวนยา
117 ต้อนรับนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานที่รองรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ และตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19)
118 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชําราบ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (วัคซีน ซิโนฟาร์ม) เข็มแรก ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
119 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา
120 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่รองรับผู้อพยพจากสถานการณ์อุทกภัย บริเวณด้านหน้าโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting