1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเทศบาล 84 ชุมชนดอนงิ้ว ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมรถทะเบียน 83-2136 , 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมรถทะเบียน ตค-2187 , 11 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน, 26 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถทะเบียน ตค-2187, 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะเชื่อมยางรถทะเบียน ตง-6395,83-2136,83-4312 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำเสีย ชส 055510006 , 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องสูบน้ำเสีย ชส055510003, 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมรถทะเบียน ตค-0174, จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมรถทะเบียน 83-3340 , 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมรถทะเบียน บต-4475 , 9 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถทะเบียน ตง 6395,82-0137 , 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นรถทะเบียน ตค-0174, 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องสูบน้ำเสีย ชส055620024 , 11 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting