1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ใหม่ที่ได้รับโอนย้ายมา

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ  นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลใหม่ซึ่งได้รับโอน ย้ายมาใหม่ใน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นางศิริพร พิศชาติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดจังหวัดนครราชสีมา และว่าที่ร้อยตรี วิชิต หวังยศ ตำแหน่งนักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ รับโอนย้ายมาจากเทศบาลนครอุบลราชธานี ในการเริ่มต้นสถานที่ทำงานใหม่ในครั้ง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  สำนักปลัดฯ

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting