1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด"

 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด" เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ เนื่องในวันยาเสพติดโลก

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย ในการศึกษาดูงานด้านสปสช. อสม.ดีเด่น และชุมชนปลอดขยะ

 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมอปพร. เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารงานกองทุนสปสช.ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม จ.ชัยภูมิ ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองมุกดาหาร ในการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกิจการอปพร.

 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น. ที่หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองมุกดาหาร นำโดยนายไตรรงค์ ถวิลไพร รองนายกเทศมนตรี ซึ่งได้นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ งานเทศกิจ และสมาชิกอปพร. เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สสจ.อุบล ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมเครือข่ายดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพเก็บขยะ คัดแยกขยะ และรีไซเคิลขยะ

 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเครือข่ายดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพเก็บขยะ คัดแยกขยะ และรีไซเคิลขยะ ในการดูแลสุขภาพและสำรวจข้อมูลของผู้ประกอบอาชีพเก็บขยะ คัดแยกขยะ และรีไซเคิลขยะ

นโยบาย ผู้บริหาร

VDO แนะนำ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

FACE BOOK

  • ป้ายโฆษณา

การจัดการ ความรู้

ระบบงาน ภายใน


เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

LINK หน่วยงานภายนอก

Who's Online

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting