1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับอำเภอวารินชำราบ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (MOU) “อุบลราชธานี เมืองสะอาด คิดก่อนใช้ แยกก่อนทิ้ง” “ตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ร่วมกับอำเภอวารินชำราบได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (MOU) “อุบลราชธานี เมืองสะอาด คิดก่อนใช้ แยกก่อนทิ้ง” “ตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมโครงการแกนนำและเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ประจำปี 2562

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดอบรมโครงการแกนนำและเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ประจำปี 2562  เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) เพื่อลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง คือการจัดทำระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการ 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ (3Rs : Reduce Reuse และ Recycle


Read Article

เทศบาลตำบลไทรม้า จากจังหวัดนนทบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี  พร้อมด้วย นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรม้า, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลไทรม้า จากจังหวัดนนทบุรี นำโดย นายมงคล อัศวนิโครธร  นายกเทศมนตรีตำบลไทรม้า ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำรินชำราบมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันครูแห่งชาติ

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประวาริน สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี" เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้มีความมุ่งมั่นและใส่ใจในการสอนแก่นักเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

Read Article

การแข่งขันกีฬาแบดบินตัน "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ครั้งที่ 46

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้ร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาแบดบินตัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ครั้งที่ 46 และมอบเหรียญรางวัลแด่นักกีฬา "เมย์" รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันมือ 1 ของไทย เป็นนักกีฬาตัวแทนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมการแข่งขั้นในครั้งนี้

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 116 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting