1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

นายรชต ศุภโกศล เข้ารับการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559

 วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายรชต ศุภโกศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เข้ารับการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ 2559

พัฒนาสังคมฯอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติตามกม.จ้างงานคนพิการ และการทำงานของผู้พิการในเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางพรรณี จำเป็น บุคลากร ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติตามกฏหมายจ้างงานผู้พิการ

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แก่ประชาชน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น. ที่หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แก่ประชาชน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลฯ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ส่งตัวแทนนักเรียนในสังกัดเทศบาลร่วมการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560

 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ได้ร่วมส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 25

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 66 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting