1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสาววีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล , ได้ให้การต้อนรับ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี , นายชำนาญ ศรีพารา ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และนายกริชชัย ศิลปรายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของจังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

ประชุมพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนมีนาคม

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ได้เรียกประชุมพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และสอบถามถึงสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย


Read Article

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในชุมชนบ้านหาดสวนสุข

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. ตัวแทนสำนักงานกาชาดจังวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยภายในชุมชนบ้านหาดสวนสุข เมื่อคืนวัน ที่ 16 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นบ้านของนางหนูคิด สายบุตร พร้อมกันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

Read Article

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองวารินชำราบมอบสิ่งของและช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ ณ ชุมชนบ้านหาดสวนสุข

  วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน ได้เดินทางมามอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยไฟไหม้ บ้านเลขที่ 115/1 ถ.วิบูลย์ธรรม ในพื้นที่ชุมชนบ้านหาดสวนสุข  เมื่อคืนที่ผ่านมา เพื่อเป็นการปลอบขวัญให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ในเบื้องต้น

Read Article

หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางหลังเก่า หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 กับทางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้มีการถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 132 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting