1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบส่งอสม.เข้าร่วมประกวดอสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560

 วันที่ 17-18 มกราคม 2560 ที่ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จ.ขอนแก่น เทศบาลเมืองวารินชำราบได้นำอสม.ในสังกัดได้แก่ นายประสิทธิ์ สุทธิพันธ์ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดอุบลราชธานี สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลบ้านฝาง จ.ขอนแก่น ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ

 วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น นำโดยนายชัยดี รัตนปรีดา นายกเทศมนตรี ซึ่งได้นำกลุ่มผู้สูงอายุเดินทางมาศึกษาดูงาน

Read Article

คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมออกกำลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (18/1/2560)

 วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคตามนโยบายให้ข้าราชการไทยออกกำลังกาย ทุกวันพุธ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีงานวันยุทธหัตถึสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2560

 วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 8.30 น. ที่หอประชุมไพรผยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล นำตัวแทนพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีงานวันยุทธหัตถึสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2560

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี 2560

 วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 8.30 น. ที่หอประชุมไพรผยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล นำตัวแทนพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี 2560

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting