1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม นำโดยนายทองม้วน ศรีเจริญทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้นำคณะเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านหนองทองทรายในการศึกษาดูงานอสม.ดีเด่น ด้านการสาขาส่งเสริมสุขภาพ และชุมชนปลอดขยะ

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ และสมาชิกอสม. ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ และอสม.จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทองทราย จ.นครนายก ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการปฏิบัติหน้าที่อสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 และการดำเนินกิจกรรมโครงการชุมชนปลอดขยะ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำในการศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งได้นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ

Read Article

ชมรมเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดประชาพิทักษ์

 วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 น. ที่วัดประชาพิทักษ์ เทศบาลเมืองวารินชำราบ และชมรมจิตอาสาเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง ได้จัดกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น ประจำปี 2559 ปลุกพลังจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

Read Article

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับนายณภัทร ปลอดทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยคณะ ในการตรวจติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค  ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

VDO แนะนำ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

FACE BOOK

  • ป้ายโฆษณา

การจัดการ ความรู้

ระบบงาน ภายใน


เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

LINK หน่วยงานภายนอก

Who's Online

เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting