1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ภาพบรรยากาศ เปิดตลาด“น้ำโจ้กสุขใจ”

ภาพบรรยากาศ เปิดตลาด“น้ำโจ้กสุขใจ”สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอัตลักษณ์เมืองวารินชำราบ ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการวิจัย "การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี" พบกับการจำหน่ายสินค้าชุมชน กว่า 50 ร้านค้า จาก 28 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เปิดตลาดทุกวันพุธ และวันอาทิตย์ ณ สวนสาธารณะน้ำโจ้ก วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ และวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.09 น. เป็นต้นไป


  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting