1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ออกหน่วยบริการฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจ ประชากรสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2564 ชุมชนวัดวารินทราราม

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ SML ชุมชนวัดวารินทราราม  อสม.ร่วมกับจิตอาสาเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนายอภิวุฒิ ภะวัง นายสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกหน่วยบริการฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจ ประชากรสัตว์เลี้ยง ตามโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีประชาชนจากชุมชนใกล้เคียงได้นำสุนัขและสัตว์เลี้ยงมาเข้ารับการฉีด วัคซีนกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งมักจะแพร่ระบายใน ช่วงฤดูร้อนขณะนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting