1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมามอบสิ่งของอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสำเนียง  สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  ได้เดินทางมามอบสิ่งของอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) บรรเทาทุกข์  ตามโครงการ “ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ปี 2564  นางสำราญ คำสุข เพื่อเป็นการปลอบขวัญให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ในเบื้องต้น โดยมีนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับ และร่วมเป็นสักขีพยาน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting