1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย


วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย นายมานะ สำเภา รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยเพื่อสำรวจข้อมูลในการจัดเก็บฐานในการเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting