1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 2 พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าดำเนินการทำความสะอาด พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 2 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและอุ่นใจแก่ผู้ที่มาใช้บริการ

  ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากพบไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิด-19 เข้ามาค้าขายภายในตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 2 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 จึงขอให้ผู้ที่ไปใช้บริการในตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 2 ในช่วงวันดังกล่าว ขอให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน  หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง หากเริ่มมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ หรือมีอาการ ไข้  ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่นขึ้น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการทันที

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและแผนงาน


  กองสาธารณสุขฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting