1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การสร้างความร่วมมือให้กับร้านค้าร่วมใจปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การสร้างความร่วมมือให้กับร้านค้าร่วมใจปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 โดยได้เชิญหน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ได้แก่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ,สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ,สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ และชมรมสื่อมวลชนสีขาว ร่วมลงนามใน MOU ครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting