1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นพ่อค้า แม่ค้าในตลาดสดเทศบาล 1 ด้วยการตรวจแบบ ATK (Atigen Test Kit)

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ สวนพระยาประทุมเทพภักดี (หอชมเมืองวารินชำราบ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นพ่อค้า แม่ค้าในตลาดสดเทศบาล 1 ด้วยการตรวจแบบ ATK (Atigen Test Kit) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดอุบลราชธานีพบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก ภายใต้นโยบาย "ตรวจให้มาก ตรวจให้ไว รีบคัดคนป่วยออกจากคนปกติ" ของจังหวัดอุบลราชธานี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสาธารณสุขฯ

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting