1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์แยกกักตัว หรือศูนย์พักคอยชุมชนกุดเป่ง ม. 16

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขต 3 และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์แยกกักตัว หรือศูนย์พักคอยชุมชนกุดเป่ง ม. 16 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองวารินชำราบ กับโรงพยาบาลวารินชำราบ ในการจัดตั้งสถานที่รองรับการกักตัวระดับตำบลวารินชำราบ (Local Quarantine) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ที่ไม่สามารถแยกกักตัวยังที่พักอาศัย (Home Quarantine) ของตัวเองได้  ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องกักตัวเอง เป็นเวลา 14 วัน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสาธารณสุขฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting