1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น


วันที่ 21 สิงหาคม 2564  เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานกองช่าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณท้ายโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนเกตุแก้ว และชุมชนท่าบ้งมั่ง จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอวารินชำราบเมื่อคืนที่ผ่านมา รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น

ภาพโดย กองช่าง / งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  งานป้องกันฯ

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting