1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี,โรงพยาบาลวารินชำราบ และเทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก ในพื้นที่ชุมชนเกตุแก้ว

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ,โรงพยาบาลวารินชำราบ และเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยการตรวจแบบ ATK (Atigen Test Kit) ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก แก่ผู้สัมผัสโรคในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงสูง และประชาชนทั่วไป จำนวน 300 คน​ ในพื้นที่ชุมชนเกตุแก้ว ซึ่งผลการตรวจทุกคนเป็นลบ (ไม่พบเชื้อ)

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสาธารณสุขฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting