1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เดินทางมาศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เดินทางมาศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

วันที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านดอนผอูน คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ได้เดินทางมาทัศนศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกระบวนการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ และโรงเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการนี้ทางคณะศึกษาดูงานยังได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการคัดแยกขยะพลาสติกและการทำเม็ดพลาสติกด้วย โดยมีนายนิติพันธ์  แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ให้การต้อนรับ

  กองช่างสุขาภิบาล

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting