1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อสนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค โควิด-19


วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการทำความสะอาด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ และสนามทุ่งคำน้ำแซบ ตามมาตรการการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการในสนามทุ่งคำน้ำแซบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ


  กองสาธารณสุขฯ

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting