1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ทม.วารินชำราบให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนผู้คุ้ยขยะและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทม.วารินชำราบให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนผู้คุ้ยขยะและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 โดยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี ผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยสมาชิกอสม. ได้จัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนผู้คุ้ยขยะและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (บ่อฝังกลบ) ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนที่มาคุ้ยขยะเพื่อนำไปขาย และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรคต่างๆทำให้เกิดการไม่สบายเจ็บป่วยได้ง่าย โดยนอกจากจะให้บริการตรวจสุขภาพแล้วทางเทศบาลยังได้มอบเสื้อพร้อมยาเวชภัณฑ์ประจำบ้านให้แก่ผู้ที่เข้ารับการตรวจด้วย

  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting