1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายอำเภอวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมสถานที่รองรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ให้การต้อนรับ นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานที่รองรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ พร้อมกันนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่ได้อพยพขึ้นมาด้วย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  งานป้องกันฯ
ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting