1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ฉีดวัคซีน"ไฟเซอร์ " เข็มแรก นักเรียนมัธยม อายุ 12-18 ปี จากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางอัจฉราพร ธนาบูรณ์ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 และนางญาณผกา สารธิมา หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีน"ไฟเซอร์ " เข็มแรก แก่เกลุ่มป้าหมาย 500 คน นักเรียนมัธยม อายุ 12-18 ปี จากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

ในการนี้นางสาวสุมุนทา หาญวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ยังได้ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีน พร้อมพบปะให้กำลังใจนักเรียน ที่เข้ารับการบริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองสาธารณสุขฯ
ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting