1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลกาบเชิงในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล, นางสาวสุมุนทา หาญวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา, นางธิติมา อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล, นายนิติพันธุ์ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว และนายธนพล สุระพรรค หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และพนักงานจากเทศบาลตำบลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  นำโดยนายสาคร คงสุข นายกเทศมนตรี ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุป ณ หอประชุมประชาวาริน ก่อนที่จะเดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ และการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป  เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่างสุขาภิบาล

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting