1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมลงพื้นที่ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภายหลังน้ำลด


วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติติงานกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภายหลังน้ำลด โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ถนน ตั้งศูนย์บริการซ่อม รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และมอบพันธุ์พืชผักสวนครัวให้กับผู้ประสบภัย ณ ศาลากลางชุมชนเกตุแก้ว

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสาธารณสุขฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting