1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อำเภอวารินชำราบจัดการประชุมรับฟังเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ กุลพร  สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ และนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมรับฟังแนวทางเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ของจังหวัดอุบลราชธานี แก่สมาชิกอสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 โดยเน้นไปที่การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่กลุ่มประชาชนที่ยังมีความลังเลใจในการฉีดวัคซีน และเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังมีความลังเลได้เห้นถึงความสำคัญของการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting