1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น ระดับประเทศ ประเภทเทศบาลเมือง ประจำปี 2564


วันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยจ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทเทศบาลเมือง เข้าร่วมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดชัยนาท

โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า เทศบาลเมืองวารินชำราบ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ส่วนรางวัลชนะเลิศตกเป็นของเทศบาลเมืองเขาสามยอด จากจังหวัดลพบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของเทศบาลเมืองป่าตอง จากจังหวัดภูเก็ต
และรางวัลชมเชยเป็นของเทศบาลเมืองแพร่ จากจังหวัดแพร่
ซึ่งในพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาเป็นประธานมอบรางวัล

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  งานป้องกันฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting